Om Göran Boll

Denna lektion sammanfattar Görans egen yogiska resa och erfarenheter av att har lärt ut yoga inom näringslivet, politiken, på högskolor, inom vård och forskning, och i andra sammanhang, i Sverige och över världen – från Kundalini, via MediYoga till I AM yoga.

Introduktionspris på I AM NOW i Januari - 500kr rabatt