Forum

I AM ACADEMY

Om Forum

Spela videoklipp
Göran berättar kort om utbildningsforum

Forum

På denna sida finner du de utbildningsspecifika forum som är tillgängliga för dig som deltagare i de olika NOW-utbildningarna. Dessa forum är designade för att ge dig en plattform där du kan ställa frågor, dela insikter och diskutera kursmaterial med andra deltagare.

Utbildningsforum

Här nedan finner du de utbildnings-specifika forumen som är öppna dygnet runt, vilket ger dig flexibiliteten att delta i diskussioner när det passar dig bäst. Vi uppmuntrar till aktivt deltagande, då detta är ett utmärkt sätt att fördjupa din förståelse för kursinnehållet och knyta kontakter med andra deltagare.

Introduktionspris på I AM NOW i Januari - 500kr rabatt