Hur utbildningen är upplagd

Lektion 2 går övergripande igenom HUR utbildningen är upplagd, med filmat material, bifogat PDF-material, zoom-träffar, verktygslådor, hemläxor, gruppforum, uppgifter inför diplomering m.m.

Introduktionspris på I AM NOW i Januari - 500kr rabatt