Den tredje avslutande zoomträffen har en öppen agenda. Här sammanfattar vi utbildningens olika delar, allas olika upplevelser, funderingar och reflektioner inför framtiden. Här är det dina behov som styr denna träff. Här rätar vi ut alla eventuella kvarvarande frågetecken!

Alla typer av frågor och reflektioner är välkomna, med en tydligt avsatt frågestund på slutet av träffen, som spelas in, så du kan gå tillbaka och titta/lyssna igen på det vi har gått igenom. Eller om du var sjuk, ta igen det missade tillfället.

Denna andra Zoom träff har huvudfokus på HUR du kommer igång med att lära ut från verktygslådan, vi tittar på pedagogikfrågor och hur man tänker och väljer bland alla de olika verktygen – plus en del annat på samma tema.

Alla typer av frågor och reflektioner är välkomna, med en tydligt avsatt frågestund på slutet av träffen, som spelas in, så du kan gå tillbaka och titta/lyssna igen på det vi har gått igenom. Eller om du var sjuk, ta igen det missade tillfället.

Zoom träff 1 kommer att fokusera på din egen träning och hur du kan tänka avseende att få den att fungera som en väl integrerad del av vardagen, där vi under träffen gemensamt delar med oss av olika knep som finns för att självträningen ska bli lika enkel och naturlig som att exempelvis borsta tänderna.

Vi kommer prata om verktygslådorna, övningar och pass, strukturer och innehåll.

Alla typer av frågor och reflektioner är välkomna, med en tydligt avsatt frågestund på slutet av träffen, som spelas in, så du kan gå tillbaka och titta/lyssna igen på det vi har gått igenom. Eller om du var sjuk, ta igen det missade tillfället.

Introduktionspris på I AM NOW i Januari - 500kr rabatt