Den här utbildningen, som ger dig konkreta kunskaper, pedagogiska tankar och utprövade verktyg, är ett helt fristående block, och samtidigt, också, ett tänkbart viktigt 1:a-steg i I AM Academys serie utbildningar, där du framöver kan välja att fortsätta förkovra dig.

I AM NOW består av 22 enskilda lektioner fördelade över 6 tydliga ämnen. Totalt ca 70h material inklusive övningar och pass. Till varje lektion får du även tillgång till extramaterial i form av en PDF med fördjupningar och förkovran om det aktuella ämnet.

Tre tillfällen per termin kan du även ta del av Zoom-träffar.