Integritetspolicy

Integritetspolicy för I AM Academy

Effektiv från 2024-01-01

Välkommen till I AM Academy. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur vi använder dessa uppgifter, och dina rättigheter angående dessa uppgifter.

1. Information som samlas in Vi samlar in personlig information när du genomför ett köp, registrerar ett konto, eller kontaktar oss. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, betalningsinformation och andra relevanta detaljer som krävs för att genomföra din beställning och ge dig tillgång till våra produkter och tjänster.

2. Användning av information Dina uppgifter används för att:

  • Bearbeta och genomföra din beställning.
  • Förbättra våra produkter och tjänster.
  • Kommunicera med dig om din beställning, våra produkter och erbjudanden.
  • Uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter.
 

3. Delning av information Vi delar inte din personliga information med tredje part, förutom när det är nödvändigt för att behandla din beställning (t.ex. betalningsbearbetning) eller när det krävs enligt lag.

4. Säkerhet Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.

5. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig eller begränsa behandlingen av dina uppgifter.

För mer information eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, kontakta oss på hello@iamacademy.se

Introduktionspris på I AM NOW i Januari - 500kr rabatt